Aan de slag

Kindertherapie bij praktijk Kind & Ouder start met een intake-gesprek. Daarin bespreken we de problemen waar ouder en kind mee zitten en wat we uiteindelijk willen bereiken. Aan de hand van een behandelvoorstel gaan we aan de slag.

We starten met een paar observatie sessies waarin ik jouw kind beter leer kennen en hij of zij de ruimte krijgt om te wennen. Tijdens de behandelsessies ondersteun ik een kind om meer inzicht te krijgen in zijn situatie en leert hij of zij omgaan met de problemen. Ik stimuleer het oplossend vermogen van een kind door uit te gaan van zijn of haar intrinsieke krachten en samen te onderzoeken hoe jouw kind dit kan gebruiken om situaties te veranderen of om beter te leren omgaan met de huidige situatie.

Dat doe ik door onder andere (rollen)spellen, tekenen, uitdagende opdrachten en natuurlijk door met elkaar te praten. Zo sluit ik creatief aan bij de beleving van jouw kind. In de behandeling ik combineer bestaande therapievormen met nieuwe ontwikkelingen in de psychologie. De ervaring leert dat een kind vaak zelf goed aangeeft wanneer hij of zij eraan toe is een traject af te ronden.

Parallel aan de kindertherapie vindt ouderbegeleiding plaats en soms kan een gesprek met het hele gezin of een thuisbezoek een onderdeel zijn van de behandeling. Als dat nodig is en ouders en kind daarmee instemmen heb ik contact met school. Ik houd behandelingen kort: vaak duurt een behandeling tussen de vijf en tien gesprekken. Als de situatie daarom vraagt is ook aanvullende onderzoek of langdurige begeleiding mogelijk.