Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is meer dan een hoog IQ, het is een aanleg om tot bijzondere prestaties te komen. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak creatief, hooggevoelig en hebben een groot doorzettingsvermogen. Op veel vlakken is een hoge intelligentie een voorsprong, maar omdat het kinderen zijn met speciale behoefte kunnen problemen op andere vlakken ontstaan.

Een hoogbegaafd (én hooggevoelig) kind wordt namelijk makkelijk verkeerd begrepen en dat kan problemen geven in vriendschappen, leiden tot pesten of het zelfbeeld negatief beïnvloeden. Op school presteert een hoogbegaafd kind niet altijd goed. Een kind kan zijn motivatie voor leren verliezen en dat kan zelfs leiden tot onderpresteren. Mogelijk door gebrek aan uitdaging of omdat ze zich aanpassen aan het groepsniveau om niet anders te willen zijn. Ook kan faalangst ontstaan vanuit een perfectionistische houding.

Hoe ga je als ouders om met een kind met een enorm potentieel? Want een hoogbegaafd kind opvoeden is niet eenvoudig. Hoe ondersteun je je kind, zonder te pushen, terwijl je kind bovenal gewoon kind mag zijn? Hoe zorg je ervoor dat je kind zich op school niet verveelt en hoe communiceer je daarover met de leerkrachten.

Praktijk Kind & Ouder begeleidt je kind of de jongere bij het omgaan met hoogbegaafdheid. Ik leer kinderen op dit vlak te accepteren waarin ze verschillen van anderen en om hun eigen identiteit te versterken. Een kind dat sterk is gaan aanpassen zal moeten leren weer vanuit zijn eigen kracht in het leven te staan. Daarnaast help ik bij mogelijke sociale en emotionele problemen, of als er sprake is van faalangst of negatief zelfbeeld. Op school kan gekeken worden of er voldoende uitdagende leerstof aangeboden wordt en hoe de leerkracht inspeelt op de behoefte van je kind. Ouders krijgen tips om hun kinderen thuis extra te stimuleren. Indien nodig is aanvullend (intelligentie) onderzoek mogelijk.