EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen op het leven van een kind of jongere. Veel kinderen verwerken dat op eigen kracht, maar soms lukt dat gewoonweg niet.

Sommige kinderen krijgen psychische klachten als gevolg van een schokkende, schaamtevolle of anderzijds ingrijpende gebeurtenis. Deze nare gebeurtenis (of herinnering eraan) blijft als het ware op het netvlies staan en laat sporen na in de hersens. Bijvoorbeeld na een traumatische ervaring zoals een ongeluk of het overlijden van een dierbare. Ook bij pestervaringen of bij ingrijpend nieuws zoals het aankondigen van een echtscheiding. Soms ontstaan angsten na een specifieke gebeurtenis, bijvoorbeeld na de beet van een hond. Of heeft een kind angst voor iets dat zou kúnnen gaan gebeuren, bijvoorbeeld natuurrampen. Allemaal voorbeelden waarbij de verwerkingsmethode EMDR ingezet kan worden. EMDR werkt zeer effectief en vaak is er in één of twee sessies al resultaat. Kik hier om kinderen er zelf over te horen vertellen.

Wat gebeurt er in een EMDR behandeling?
Uiteraard start de behandeling met uitleg aan het kind of de jongere (en ouders), eventueel met illustratief materiaal (klik hier voor een voorbeeld). In de sessie vertelt het kind uitvoerig over wat er is gebeurd. Bij deze nare herinnering hoort vaak een (onbewuste) negatieve opvatting. Ik begeleid het kind om de herinnering/het verhaal stil te zetten (vergelijkbaar met het stilzetten van een video) op het plaatje dat nú nog het akeligst voor het kind is. Vaak tekent een kind erbij om het verhaal inzichtelijk te maken.

Het kind concentreert zich op het ‘plaatje in zijn hoofd’ (of de tekening) en op wat daar nu bij gedacht en gevoeld wordt. Tegelijkertijd doet het kind iets héél anders: namelijk met de ogen mijn vingers volgen die voor het gezicht heen en weer bewegen of luisteren naar geluidjes (tikjes) via een koptelefoon. Het kan ook nog zo zijn dat ik trommel op de handen van het kind.

Tussendoor vraag ik wat er bij het kind opkomt: dat kan van alles zijn: beelden, gevoelens, gedachten of soms geuren en geluiden. Dit gaat net zo lang door totdat het kind naar het plaatje in het hoofd (of een tekening) kan kijken zonder het vervelend te vinden.