Zelfvertrouwen

Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen (het vertrouwen dat je hebt in je eigen kunnen en zijn) zelf, onder andere door liefde en succes-ervaringen. Een kind met een flinke dosis zelfvertrouwen is weerbaarder, minder afhankelijk van het oordeel van anderen en heeft een positief zelfbeeld. De aanleg van zelfvertrouwen van kinderen verschilt en de omgeving en de ervaringen van een kind zijn sterk bepalend voor de ontwikkeling van eigenwaarde.

Een kind met weinig zelfvertrouwen gelooft niet in wat hij of zij kan, durft niet goed voor zijn mening uit te komen en toont vaak weinig initiatief voor nieuwe dingen. Een gebrek aan zelfvertrouwen kan problemen als faalangst, sociale angst, verlegenheid en problemen in interactie met leeftijdsgenoten verklaren.

Ook al zouden veel ouders dat willen, zelfvertrouwen kan je niet gewoon geven aan je kind. Je kunt het wel heel goed stimuleren. Ouders spelen dan ook een grote rol in het versterken van zelfvertrouwen van hun kind, mogelijk ook door het voorbeeld dat ze zelf zijn.

Praktijk Kind & Ouder begeleidt een kind of jongere met het opbouwen van zelfvertrouwen. Je kind leert aandacht te besteden aan zijn of haar capaciteiten, maar ook omgaan met eigen beperkingen, zodat een realistisch en positief zelfbeeld ontstaat. Dit vanuit dát wat er speelt in de leeftijdsfase waarin je kind zich bevindt. Ouders krijgen begeleiding om het groeiende zelfvertrouwen van hun kind te ondersteunen, onder meer door erkennen van gevoelens en eigenheid van je kind, op de júiste manier te complimenteren en hoe om te gaan met meerdere kinderen in een gezin die hierin verschillen. En soms kan het helpen om te onderzoeken of verwachtingen van ouders realistisch zijn voor het ontwikkelingsniveau van hun kind.